PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U GRADSKOJ UPRAVI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, ODRŽIVI I RAVNOMERNI RAZVOJ

Ovim pravilnikom uređuje se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca  Gradske Uprave za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika.

1) „Uzbunjivanje“ je otkrivanje informacije koja sadrži podatke o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera. Informacija može da sadrži potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču. Poslodavac i ovlašćeni organ dužni su da postupaju i po anonimnim obaveštenjima u vezi sa informacijom, u okviru svojih ovlašćenja.

2) „Uzbunjivač“ je fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu;

3) „Unutrašnje uzbunjivanje“ je otkrivanje informacije poslodavcu.

icpdf  Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u gradskoj upravi za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj

Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem

1. Ovlašćuje se  Zorica Savković, diplomirani pravnik, zaposlena u Gradskoj upravi za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj, za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Gradskoj upravi za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj  (u daljem tekstu: Ovlašćeno lice).

2. Ovlašćeno lice u postupcima unutrašnjeg uzbunjivanja će postupati u skladu sa odredbama Zakona, podzakonskih akata koji bliže uređuju ovu materiju i Pravilnikom o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Gradskoj upravi za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj.

3. Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem objaviti na oglasnoj tabli organa Grada.

icpdf  Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem

_______________________________________________
Podeli:

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Updated on 2015-12-10T10:18:15+00:00, by Slavoljub Radojević.